karma


kár·ma

png |[ San ]
1:
sa Hinduismo at Budismo, doktrinang naniniwala na ang kabuuang kilos ng isang tao sa nakalipas na panahon ang ku-mokontrol sa kaniyang pag-iral sa hinaharap
2:
matter na nag-uugnay sa kaluluwa bunga ng masasamâng pangyayari.

kar·máy

png |Bot |[ Ilk Tag ]
:
punong-kahoy (Phyllantus acidus ) na may puláng maliliit na bulaklak at may bungang tíla kamyas : bagbagúlit, bangkilíng, ibà, kagíndi, kilíng3, layoan, otaheite gooseberry, póras