iba


i·bá

png |[ Bik ]

i·bá

pnd |mag-i·bá, ma·ngi·bá, u·mi· bá
:
umalis ; pumunta sa ibang pook, gaya ng “mangibang bayan. ”

i·bá

pnr
:
hindi katulad ; hindi kauri : DIFFERENT, DIPERÉNTE, DISTINCT1, HÁWA, OTHER1, PANIBÁGO2 — pnd i·ba·hín, i·pa·i·bá, mag-i·bá, u·mi·bá.

i·bá

pnh
:
kumakatawan sa mga bagay bukod sa nabanggit na : ALIWÀ, ARÚM, LAÍN, OTHER1, SABÁLI, SALÁKAW, SAMBIDÀ, SANANÉY

i·bà

png |Bot |[ Kap Tag ]

í·ba

png
1:
Bot [Bik Hil Seb Tag] kamyás
2:
[Pan] kasáma.

Í·ba

png |Heg
:
kabesera ng Zambales.

i·bá·an

pnd |[ Ilk ]
:
sumiyap tulad ng inakáy.

i·ba·bâ

png |[ Bik Tag ]
1:
mababàng pook ; dakòng pababâ : LÉKSAB
2:
anumang nása ilalim.

i·bá·baw

png
1:
[Bik Hil Seb Tag] pinakataas na bahagi ng anuman : BÁBO, GÁMBAW, KAPORÓAN2, RÁBAW1, SAPÚT1, SIRIPINDÍYANG, TAPÉW, TOP1 var ngibábaw
2:
3:
Bot [Seb] punongkahoy (Cassia fistula ) na may katamtamang taas, mabango at matingkad na dilaw ang bulaklak na maraming itim na binhi sa ubod : BITSÚLA, LOMBÁYONG

I·bá·baw

png |Ant
:
pangkating etniko na matatagpuan sa hilagang Samar.

I·ba·dóy

png |Ant Lgw
:
varyant ng Ibalóy2

í·bag

png pnr
3:
Bot [Mnb] kamyás.

i·bá-i·bá

pnr

i·bá·lay

png |Zoo |[ Bik Tag ]

I·ba·lón

png |[ Bik ]
1:
Heg tawag sa rehiyon ng Bicol var Ibalóng
2:
Lit pamagat ng matandang salaysay na hinihinuhang epikong-bayan ng Bicol.

I·ba·lóy

png
1:
Ant pangkating etniko na matatagpuan sa Itogon, Tuba, La Trinidád, Bokod, Baguio, at Atok sa lalawigang Benguet : IGODÓR Cf IGORÓT
2:
Lgw wika nitó : BENGUET2 var Ibadóy, Ibilóy

i·bán

pnr |[ Hil ]

í·ban

png |[ Hil War ]

I·ba·nág

png
1:
Ant pangkating etniko na matatagpuan sa Tuguegarao, Solana, Cabagan, at Ilagan sa lalawigan ng Cagayan at Isabela
2:
Lgw wika nilá var Ibannág

i·bá·ni

png |[ War ]

I·ban·nág

png |Lgw
:
varyant ng Ibanág.

Ibarra, Crisostomo (i·bá·ra kri·sós·to· mó)

png |Lit
:
pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere, edukado at mestiso, nagbalak magtayô ng paaralan nang magbalik sa Filipinas, ngunit naging biktima ng pang-uusig ng mga fraile na kaaway ng kaniyang amá at ng isa na may lihim na pagnanasà sa kaniyang kasintahang si Maria Clara.

Ibarra, Rafael (i·bá·ra ra·fa·él)

png |Lit
:
tauhan sa Noli Me Tangere, amá ni Crisostomo Ibarra.

i·bát

png |[ Pan ]

i·bát

pnd |[ Kap ]

i·bá’t i·ba

png |[ ibá+at ibá ]

í·baw

pnd |[ Ilk ]
:
pumalígid ; pumalíbot.

í·bay

png |[ Kap Tag ]
:
pagkahilo sanhi ng labis na pagnguya ng ngangà o pag-inom ng alak.

i·bá·yo

png
:
kabilâng panig ng ilog, batis, kanal, o iba pang daánan o espasyo.

i·bá·yo

pnr
:
doble o ilang ulit na nakahihigit, hal ibáyo ang tindi — pnd mag-i·bá·yo, pag-i·ba·yú·hin.