kasangkapan


ka·sang·ká·pan

png |[ Bik Hil Kap Mar Seb Tag War ka+sangkap+an ]
1:
anumang gamit na hinahawakan upang tapusin o tupdin ang isang tungkulin : agámil, antútay1, ekipo2, equipment, galamitón2, garamitón2, gargarét, híman3, ilóng ilóng, ímplemént1, instruménto1, pagáway, tool
2:
mga bagay na ginagamit sa tahanan, tanggapan, at iba pang establisimyento : agámil, antútay1, ekipo2, equipment, galamitón2, garamitón2, gargarét, híman3, ilóng ilóng, ímplemént1, instruménto1, pagáway, tool Cf kagamitán
4:
Com isang software na tumutupad sa isang partikular na tungkulin, kara-niwang lumilikha o bumabago ng ibang program : tool