katunayan


ka·tu·ná·yan

png |[ Hil Seb Tag ka+ tunay+an ]
1:
pagiging tunay o totoo ng isang bagay : íral2, labón4, reali-dád, reality
2:
ang tunay o likás na anyo ng isang bagay : labón4, reality
3:
Pil aanumang umiiral na bukod sa mga ideang kaugnay nitó banumang umiiral na bukod sa iba pang bagay at pinagmumulan ng iba pang bagay : labón4, realidád, reality