iral


í·ral

png |[ Kap Tag ]
1:
pag-í·ral paglaganap o pagpapalaganap ng bagay, gawi, o pangyayari : DÁKOR, BÚHAY2, EKSISTÉNSIYÁ2, LATÁW, LUNTÁD, LUTÁW1
3:
kasalukuyang kalakaran o gámit
4:
pagpapatupad sa isang kautusan o batas — pnd i·pa·í·ral, mag·pa·í·ral, pa·i·rá·lin.