katwiran


kat·wí·ran

png |[ ka+tuwid+an ]
1:
ba-tayan o dahilan ng isang paniniwala, kilos, pangyayari, at iba pa ; paggamit ng isip : daríl, dawà4, rasón, reason, right2
2:
argumento o pagpapaliwa-nag na binubuo ng kongklusyon, palagay, o kuro-kuro : daríl, dawà4, rasón1, reason2, right2
3:
pag-iisip na may lohika : daríl, dawà4, rasón, reason, right2