kawan


ká·wan

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
pangkat ng hayop na magkakasáma, karani-wang may iisang uri o klase : búyan, dagop, flock1, herd1, panáwan1, panóng Cf langkáy1, school4

ka·wá·nan

pnr |[ Mag Pan ]

ká·wang

pnr
1:
[Kap Tag] hindi lápat o hindi maayos ang pagkakalagay
2:
[Bik Kap Tag] baság1

ká·wang·ga·wâ

png |[ ka+awa+na+ gawâ ]
1:
pagkakaloob ng tulong sa dukha, maysakít, at nangangaila-ngan : charity, karidád
2:
anumang serbisyo o bagay na ipinagkaloob sa nangangailangan : charity, karidád Cf óbras pías

ka·wá·ngis

pnr |[ ka+wangis ]

ka·wang·kî

pnr |[ ka+wangki ]

ka·wa·ní

png |[ ka+wani ]
:
tao na nagtatrabaho para kumíta at wala sa antas na ehekutibo : empleado, employee, eskribyénte2, taúhan2 var kawáni

ka·wá·ni

pnr |[ Kap ]
:
nahiwalay o nakahiwalay.

ká·wa·ni·hán

png |[ ka+wani+han ]
1:
isang sangay ng kagawaran : bureau1
2:
isang ahensiyang pangnegosyo, karaniwang nagsisilbing tagakolekta, tagapag-uri, tagapamahagi, o tagapa-magitan : bureau1