basag


ba·ság

png
1:
[Tau] lakás1
2:
[Tau] pagkahilig sa paggawâ ng isang bagay, karaniwang mga bagay na negatibo.

ba·ság

pnr |[ Akl Tag ]
1:
hindi na buo : BALBÁL1, BUÁK, GUTÓL, KÁWANG2 Cf DURG
2:
kung sa tinig, baháw2

bá·sag

png
1:
[Mrw Tag] pagkasirà ng mga bagay na gawâ sa kristal, luad, semento, at iba pa : BÁLBAG2, BALBÁL2, BETÁG, BÓONG, LITÍK2, PÉTTAK Cf LÁMAT
2:
[ST] na·ma·má·sag pag-usbóng ng binhi.

ba·sa·gu·lé·ro

pnr |[ Tag basag+ulo+ Esp ero ]
:
paláawáy o mahilig makipag-away.

bá·sag-ú·lo

png
:
away na pisikal.