kawitan


ka·wí·tan

png |Zoo |[ Ilk ]

ka·wít-ang-pa·la·kól

png |[ ST ]
:
pana-hon ng malubhang taggutom at paghihirap.