tandang


tan·dáng

png |Zoo

Tandang Basio Macunat (tan·dâng bás·yo ma·kú·nat)

png |Lit
:
pamagat ng isang aklat na sinulat ni Fray Miguel Lucio Bustamante at may di-waing laban sa pagsulong at edukasyon ng mga Filipino.

tan·dâng pa·dam·dám

png |Gra |[ tandâ +ng pa+damdam ]
:
bantas (!) na ginagamit sa pangungusap na padamdam hal Ay nahulog! : EXCLAMATION POINT, INTERJECTION2, PADAMDÁM2

tan·dâng pa·na·nóng

png |Gra |[ tandâ +ng pang+tanóng ]
:
bantas na pananong (?) : PANANONG2, QUESTION MARK

Tan·dâng Sé·lo

png |Lit
:
sa El Filibusterismo, ama ni Kabesang Tales.

Tan·dâng Só·ra

png |Kas
:
tawag kay Melchora Aquino.