ki-mo


ki·mó

png |[ Tbo ]
:
anumang kaloob sa babae para sa kaniyang kasal Cf dóte

ki·mò

png |[ War ]

kí·mo

png |[ Ilk ]

Kí·mod

png |Mit |[ Mns ]
:
maalamat na tauhan na nangahas itago ang damit ng mahiwagang dilag.

ki·món

png |[ ST ]
:
mahabàng damit.

ki·mó·na

png |[ TsiChi ]
:
maluwag na blu-sang pang-itaas, maikli ang mang-gas, at karaniwang ipinapatong sa sáya.

ki·mó·no

png |[ Jap ]
:
mahabà at malu-wang na togang isinusuot nang may bigkis sa baywang Cf báta

ki·mós

png |[ Ilk ]

ki·mót

png
1:
kaunting kilos o galaw
2:
likhang-kamay, tulad ng basket, bayong, o parol Cf likhang-kamay
3:
hindi sinasadyang paggalaw ng kamay o paa hábang nakaupô
4:
sa pisyolohiya, paglakí at pagliit ng munting masel sa isang bútas o puwang, tulad ng anus.