bata


ba·tá

png |pag·ba·ba·tá
:
tiís o pagtitiis.

ba·tà

png
1:
[Hil Mar Seb Tag War] tao na nása pagitan ng pagsílang at pagkatigulang : ÁKI, AKÌ, BANGKOLÓNG, BATAN-ÓN, BULILIT2, JUVENILE1, OGÁW, ONGÁ, PABÓNGOY, PASLÍT, UBÍNG, YOUNG2 Cf MUSMÓS
2:
[Kap Tag] alagà2
3:
Kol kasintáhan ; kaapíd ; utusán .

ba·tâ

png
1:
[War] amaín
2:
[Bik] mabahòng amoy.

bá·ta

png
1:
[Esp] báta de-bányo
2:
[Kap] amoy ng nabubulok na karne
3:
[Mag] tisà1
4:
Med [Pan] malusog na bahagi ng katawan ng maysakít.

ba·ta·án

png |[ Kap Pan Tag bata+an ]

Ba·ta·án

png |Heg
:
lalawigan sa gitnang Luzon, Rehiyon III.

ba·tâ-ba·tà·an

png |[ ST ]
1:
manyikang gawâ sa basáhan

ba·tád

png |Bot |[ Bik Hil Seb ST War ]
:
haláman (Andropogon sorghum ) na kahawig ng mais at namumunga ng kumpol-kumpol na butil : BAKÁKAW, SORGHUM

ba·tád-ba·tá·ran

png |Bot
:
halámang kamukha ng batád.

bá·ta de-bán·yo

png |[ Esp bata de baño ]
:
damit pambahay na maluwag ang tabas, karaniwang ginagamit pagkatapos maligo : ALBORNÓS, BÁTA1, BATHROBE, ROBE1

ba·tág

png |Bot |[ Bik ]

bá·tag

png |[ ST ]
1:
híla1 — pnd ba·tá· gin, i·bá·tag, mag·bá·tag
2:
Agr Bot binhî1

ba·tag·ka·bá·lang

png |[ Bik ]

ba·ták

png |Ana |[ Pan ]

bá·tak

png
1:
híla1 var hátak
2:
Kol paggamit ng droga — pnd bu·má·tak, ba·tá·kin, i·pam·bá·tak.

Bá·tak

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Agta na matatagpuan sa kabundukan ng hilagang Palawan.

ba·ta·kán

png |[ batak+an ]
1:
[ST] súkat1
2:
katad na hasaan ng labaha : LEATHER STRAP
3:
[Seb] lukáw
4:
[Seb] kasangkapang bákal na ginagamit sa pagpapalapad o pagpapanipis ng ginto
5:
Mus [Yak] gábbang.

ba·ta·káng-ba·lá·od

png |Bat |[ Seb ]

bá·tak-du·ngán

png |[ Hil ]
:
panawagan sa espiritu ng bagong sílang na sanggol upang permanenteng manirahan ito sa kaniyang katawan.

ba·tál

png |Med |[ War ]
:
maliit na búkol o kulanì ; tumigas na kalamnan sanhi ng pagkabangga.

bá·tal

png
1:
Ana [Kap] leég1
2:
[Ilk] umbok sa likod kapag nakahiga.

ba·tá·lay

png |Zoo
:
uri ng isdang-tabáng (Tylosurus strongylura ).

ba·tál·ya

png |[ Esp batalla ]
1:
2:
Mek balangkas ng bisikleta.

ba·tal·yón

png |Mil |[ Esp batallon ]
2:
pulutong ng mga tao o sundalo : BATTALION

ba·tán

png |[ War ]
:
sisidlan ng túbig na gawâ sa báo ng niyog o biyás ng kawayan.

Ba·tá·nes

png |Heg
:
pinakahilagang lalawigan ng Filipinas, Rehiyon II.

batanes easter lily (ba·tá·nes ís·ter lí·li)

png |Bot |[ Ing ]

batanes trumpet lily (ba·tá·nes trám·pet lí·li)

png |Bot |[ Ing ]

bát-ang

png |Ana |[ Seb ]

bá·tang

png |[ Iba Seb Tag ]
1:
palutang na nakakabit sa dulo ng talì ng bintol o sa anumang bagay na inihuhulog sa dagat upang madalîng tuntunin
2:
tambak na ginagawâ sa mga pook na sinisirà ng tubig upang hindi matibag ang lupa Cf DÍKE
3:
Bot [Tau War] punò ng kahoy
4:
Bot [Tau] tangkay1–2
5:
[War] natumbang patáy na punò
6:
[Iba Seb Tag War] kawayang tikin o nakalutang na kahoy, karaniwan sa ilog, dagat, o lawa.

ba·tá·ngal

png |[ Ilk ]

ba·ta·ngán

png |Ntk
:
putol ng kawayan o kahoy, nakakabit nang pahalang sa bangka at kabitan ng katig ang dulo.

ba·tá·ngan

png |Ntk |[ Ilk ]
:
katig ng bangkâ.

Ba·tá·ngan

png
1:
Ant isa sa mga pangkating etniko ng Mangyan na matatagpuan sa kagubatan ng hilagang Buhid
2:
Heg matandang tawag sa Batangas.

Batangas (ba·táng·gas)

png |Heg
:
lalawigan sa Katimugang Tagalog, Rehiyon IV.

bá·tang-bá·tang

png |Bot
:
baging (Cissampelos pareira ) na payat at makahoy.

ba·tang·gá

png |[ Ilk ]
:
hálang na yarì sa kawayan, kahoy, o bakal na inilalagay upang suportahan ang karga o bigat.

ba·tan·lá·wa

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
gagambang (order Aranaea ) nakahahábi ng sapot na simetriko.

batan-ón

png |[ Seb ]

ba·tár

png |[ ST ]
:
uri ng pangwalis.

bá·tar

png |[ ST ]
2:
Bot varyant ng batád.

ba·ta·rá·te

pnr |[ Esp ]
:
walang maisip.

ba·ta·rín

png |Zoo |[ ST ]
:
tandang na manilaw-nilaw ang kulay.

ba·tá·ris

png |[ ST ]

ba·tás

png
:
alituntuning itinakda ng mga mambabatas o kaugaliang sinusunod ng isang lahi, lipunan, o bansa : BALÍDHA, BALÁOD, LAGDÂ1, LAW1, LEX, LEY

bá·tas

png |[ ST ]
2:
pagtastas sa tahi ng damit.

bá·tas

pnd |[ Hil ]
:
idarang ang bakal sa matinding init o apoy.

ba·tá·san

png |Pol |[ batas+an ]
1:
sangay ng pamahalaan para sa paggawâ ng batas : KONGRÉSO1, LEGISLATURE, LEHÍSLATÚRA Cf PARLAMÉNTO, PARLIAMENT
2:
[Hil Seb War] gawì.

bá·taw

png
1:
Bot [Chi Hil Iba Tag War] makinis na baging (Lablab purpureus ) na nakakain ang bunga at dahon : BAKTÁW2, BÁT-AW, BÂ-TAW, PARDÁ
3:
sáma-sáma o kawan-kawang paglipad ng mga bubuyog.

bát-aw

png |Bot |[ Seb ]

bá·taw

pnd |[ Mrw ]
:
ariing tunay.

bâ-taw

png |Bot |[ Bik ]

ba·tá·wi

png |[ Tau ]
:
blusang mahabà ang manggas at lapat sa katawan.

bá·tay

pnb

bá·tay

pnd |bu·má·tay, i·bá·tay, mag·bá·tay
1:
gawing pundasyon ng anuman : SÁLIG
2:
itatag bílang katunayan o katibayan : SÁLIG
3:
[ST] ipatong ang ilang bagay sa ibabaw ng iba nang pantay.

ba·ta·yán

png |[ batay+an ]
1:
pangunahing sangkap o panimulang gawain upang mabuo ang isang bagay, lalo na ng isang idea o argumento : BASE2, BASIS, ELEMÉNTO3, PUNDASYON1, SALÍGAN, SUBSTRATUM3, TÁKAD3
2:
pangunahing prinsipyo o sangkap : BASE2, BASIS, ELEMÉNTO3, PUNDASYON1, SALÍGAN, SUBSTRATUM3, TÁKAD3
3:
pinagmulan ng talakayan at katulad : BASE2, BASIS, ELEMÉNTO3, PUNDASYON1, SALÍGAN, SUBSTRATUM3, TÁKAD3