kibo


ki·bô

png
1:
[Hil Seb Tag] kílos1,2 : kibóy — pnd ki·bu·ín, ku·mi·bô, ma· ngi·bô
2:
imík1 o pag-imik : kibóy var ibô Cf batì
3:
paggalaw o pagkuha ng isang bagay, lalo na kung walang pahintulot ng may-ari.

ki·ból

pnr |[ Seb ]

ki·bót

png
:
mahinàng pintig ; halos hindi mapansing galaw, hal kibot ng labì : kimból, kisó

ki·bóy

png |[ ST ]