kinatawan


ki·na·ta·wán

png |[ k+in+atawan ]
1:
tao na binigyang pahintulot na guma-nap ng isang tungkulin para sa isang tao o pangkat : apoderádo1, hawás2, proxy, representánte, repre-sentative1 Cf ahénte, asembleísta, diputádo, embahadór, láki-láki1, rep-resentatibo, sugò