sugo


su·gò

png |[ Bik Hil Seb ST War ]
1:
pag-uutos sa isang tao bílang kinatawan o tagapaghatid ng mensahe : WÁKIL
2:
sinumang tumutupad ng tungkuling kinatawan : WÁKIL Cf EMBAHADOR — pnd i·su·gò, mag·su·gò.

sú·god

png
1:
pagtúngo nang madali-an sa isang pook : DASH2
4:
[Ilk] suyod1
5:
Zoo [War] kamandag ng ahas.

su·gók

pnd |mag·su·gók, su·gu·kín
:
araruhin ang bukid sa ikalawang pagkakataon.

su·gók

pnr
:
maikli ang leeg.

su·góng

png |[ Seb War ]

sú·gor

png |[ ST ]
1:
paglalayag nang salungat sa hangin
2:
Heo maliit na look.

su·gót

png |[ ST ]
:
pagmamahalan o pagkakasundo ng dalawa o mahigit pa.

sú·got

png |Agr |[ Ilk ]
:
punlang pampalit sa nabubulok o lantang haláman.