kisa


ki·sá

png |[ ST ]
:
umpisa ng pagkulo ng iniluluto, nagmula dito ang gamit na patalinghaga para sa paghihirap.

ki·sà

png
1:
[Kap ST] paglalahok ng mga butil ng mais at katulad sa sinaing na bigas : ílaw2, lugò
2:
[ST] pagsasáma ng hindi magkapantay na uri sa pamamagitan ng kasal — pnd ki·sà·an, mag·ki·sà.

ki·sâ

png
:
simula ng pagkulo ng tu-big.

kí·sab

png |[ Kap ]

ki·sa·kí·sa

png |[ ST ]
:
pakikipagtung-gali laban sa kamatayan.

kí·sal

png |Med |[ ST ]
:
sakít ng tiyan.

ki·sám

png |[ War ]

kí·sa·mé

png |Ark |[ Bik Kap Seb Tag Esp zaquizamí ]
:
pantakip sa itaas na bahagi ng silid : alkúba1, ceiling

ki·sám·ki·sám

pnd |[ Seb ]

kí·sang

png |Bot |[ Buk ]
:
haláman (Pa-gonatherum paniceum ) na nabubú-hay sa talabis, sapà, o talampas : obanoban

ki·sáp

png
3:
big-lang sara at bukás ng mga matá.

ki·sáp·ma·tá

png |[ kisap+matá ]
:
maikling sandali, tulad ng pagkisap ng matá.

ki·sáw

png
:
galaw ng isda o manla-langoy sa ilalim ng tubig.

kí·saw

png
1:
[ST] paghilab ng tiyan dahil sa dami ng tubig na nainom
2:
tunog ng likido sa loob ng sisidlan hábang ibinubuhos o inaalog
3:
[Seb Tag] marahang galaw sa rabaw ng likido.

ki·sáy

png |Med
1:
hindi sinasadya at malakas na panginginig ng mga kalamnan
3:
pagpilig ng malapit nang mamatay hal isdang malapit nang mamatay.