koinsidensiya


ko·in·si·dén·si·yá

png |[ Esp coinciden-cia ]
1:
ang pag-okupa ng iisang po-ok sa espasyo, iisang punto o yugto ng panahon, at iisang relatibong posisyon : coinci-dence, pagkakataon4 Cf taón, tiyáp
2:
ang pagta-tagpo ng dalawa’t mahigit pa o ang sabayang pangyayari ng dalawa’t mahigit pa : coinci-dence, pagkakataon4 Cf taón, tiyáp

ko·in·si·dén·si·yá

png |[ Esp coinciden-cia ]
:
ang pag-okupa ng iisang pook sa espasyo, iisang punto o yugto ng panahon, at iisang relatibong posisyon : coinci-dence, pagkakataon4 Cf taón3, tiyáp3