taon


ta·ón

png
1:
panahon na binubuo ng 365 araw at 366 kapag bisyesto ; nahahati sa 12 buwan at nagsisimula sa 1 Enero : ÁNYO, BANWÁ2, DAGÚN, TAWÉN, TÚIG1, YEAR
2:
habà ng panahong binubuo ng 365 araw, 5 oras, 48 minuto, at 45.51 segundo ; tagal ng isang ganap na pag-ikot ng mundo sa araw : ÁNYO, BANWÁ2, DAGÚN, TAWÉN, TÚIG1, YEAR
3:
pagkaganap nang magkasabay sa isang pook o panahon, gaya sa “nagkataon” o posibilidad ng gayong pangyayari Cf KOINSIDÉNSIYÁ

ta·óng

png
1:
metal na tangkeng bilóg para sa pagdadala ng tubig
2:
tangke na imbakan ng patis.

tá·ong

png
:
itim na panyo na inilalagay sa ulo bilang pagluluksa.

tá·ong-bá·yan

png |[ táo+ng+báyan ]
:
mga mamamayan sa isang komunidad o bansa : MÁSA3 var táumbáyan

tá·ong-grá·sa

png |[ táo+na+grása ]

tá·ong-gú·bat

png |[ táo+ng-gúbat ]
:
tao na lumakí sa gubat o may búhay at ugaling katulad ng hayop sa gubat Cf BÁRBARÓ2

Tá·ong-Já·va

png |Ant |[ táo+ng+Java ]
:
sinaunang anyo ng fosil hominid Homo erectus, orihinal na tinatawag na Pithecanthropus, mula sa labíng natagpuan sa gitnang Java noong 1891.

Tá·ong-Pe·kíng

png |Ant |[ tao+ng+ Peking ]
:
hulíng anyo ng fosil hominid Homo erectus na dáting tinatawag na Sinanthropus pekinensis, mula sa labíng natagpuan noong 1926 sa yungib sa Zhoukoudian malapit sa Beijing.

ta·óng pis·kál

png |[ taón+na+piskál ]
:
anumang panahong taunan, hindi nangangahulugang kasabay ng kalendaryo, na sa dulo ay inaalam ng isang kompanya, pamahalaan, at iba pang organisasyon ang kalagayang pampananalapi nitó.

tá·ong-pú·tik

png |Ant |[ táo+na+ pútik ]
:
tao na palaboy sa lansangan at napakarumi : TÁONG-GRÁSA

Tá·ong-Tá·bon

png |Ant |[ táo+ng+Tábon ]
:
sinaunang labí ng tao na tinatáyang 22,000–30,000 taon at natagpuan sa yungib ng Tabon, Palawan noong 1962.

ta·ón lí·gid

png |Psd
:
pansilo ng isda, gawâ sa nilálang patpat ng kawayan.