koko


ko·kód

png |Ana |[ Iva ]

ko·kóg

png |[ ST ]
:
pagputak ang mga manok.

ko·kó·gen

pnd |i·ko·kó·gen, ko·ko· gé·nin, mag·ko·kó·gen |[ Mrw ]

ko·kók

png |Mit
:
sa Muslim, masa-mâng espiritu na nangangain ng batà.

kó·kok

png
1:
pagtilaok ng tandang
2:
tawag ng mga batà sa manok
3:
[Mrw] payáso
4:
Zoo [Seb] sábukót1

ko·kó·lem

png |Zoo |[ Mrw ]

ko·kó·mo

png |Zoo

ko·kó·ong

png |[ Mrw ]

ko·kós

png |[ ST ]
:
pagtawad upang bu-mabà ang halaga.