paa


pa·á

png
1:
Ana sa mga vertebrate, ang ibabâng bahagi ng binti, nása ilalim ng bukong-bukong at ginagamit sa pagtayô at paglakad : ÁE, BITÍS, FOOT1, KOKÓD, PÁDANG, SÁKA4, SALÍ1, SÍKI, TÁKI, TIÍL Cf KAMÓY, PÁTA — pnd mág·pa·á, pa·a·hán, pa·a·hín, i·pám·pa·á
2:
sa mga invertebrate, bahagi na katulad sa posisyon at gamit
3:
pinakaibabâng bahagi ng anumang bagay, gaya ng bundok, páhiná, hagdan, at iba pa : FOOT1, LEG2, PAANÁN
4:
pinakaibabâng bahagi na nagsisilbing salalayan ng anumang kasangkapan : FOOT1, LEG2, PAANÁN

pá·a

png |Ana
1:
2:
[Bik Hil Seb War] hità.

pa·á·bas

png |[ ST pa+ábas ]
1:
pag-alis nang may sinasambit na masasamâng salita

pa·á·bong

png |[ pa+abong ]
:
mga salitâng higit na nagpapapasidhi ng damdamin.

pa·á·bot

png |[ Bik Pan pa+ábot ]

pa·a·dò

png |[ War ]
:
ritwal na sayaw ng bagong kasal.

pá·ad sí·ki

png |Ana |[ Tau ]

pá·ag

png |[ Ilk ]

pa·á·ga

png |[ ST ]
1:
paghihintay ng madalîng-araw para gawin ang dapat gawin
2:
paghula sa magaganap
3:
Bot uri ng palay na mabilis magbunga.

pa·á·gang

png
:
instrumentong hinihipan, gaya ng torotot o tambuli, at ginagamit kung Bagong Taon : BARIMBAW2

pa·á·gaw

png |[ pa+agaw ]
:
laro ng mga batà, na unahán sa pagdampot ng pera, búko, o anumang bagay na inihagis upang pag-agawan ng mga kalahok.

pa·á·gi

png |[ Bik Hil Seb War ]

pa·ág·ma

png |[ War ]
:
pagtatrabaho nang labis sa takdang oras Cf OVERTIME

pa·a·hán

png |[ ST paa+han ]
:
kung saan naroon ang mga paa ng táong nakahiga Cf PAANÁN

pá·ak

png
1:
[ST] paghiwa nang maliliit sa ube
2:
[Seb] kagát1 — pnd pa·á·kin, pu·má·ak, i·pá·ak, i·pang·pá·ak.

pá·ak·lá·tan

png |[ pa+aklat+an ]

pa·a·lá·la

png |[ pa+alala ]
1:
bagay na nagpapagunita : HADÓY, PAT-ÍG, SÁG-DON2
2:
páyo — pnd mág·pa·a·lá·la, pa·a·la·la·há·nan, i·pa·a·lá·la.

pa·a·lám

pnd |mag·pa·á·lam, pa·a·lá·man, i·pa·a·lám |[ pa+alam ]
:
magpabatid o ipabatid ang isang bagay.

pa·á·lam

pnd |mag·pa·á·lam, i·pa·á·lam, i·pág·pa·á·lam |[ pa+alam ]
1:
[ST] humingi ng pahintulot
2:
ipabatid ang pagnanais na umalis o pahintulutan ang nais umalis
3:
tapusin ang usapan sa telepono.

Pa·á·lam!

pdd |[ pa+alam ]
:
salitâng nagpapahiwatig ng pag-alis : A BIENTÔT, ADIEU!, ADIYOS!, GOODBYE!, SAYONÁRA!

pa·ám·ba·lí·wis

png |Bot |[ ST paa+ng baliwis ]
:
varyant ng paáng-balíwis.

pa·ám·bun·dók

png |Heo |[ paa+ng+bundok ]

pa·am·tá

png |[ Pan pa+amta ]

pà-an

png |[ Ifu ]
:
sinulid na hinahabing pahalang sa tela.

pa·a·nán

png |[ paa+n+an ]

pa·áng-ba·lí·wis

png |Bot |[ paa+ng baliwis ]
:
damong ilahas o yerba (Boerhaavia diffusa ) na tuwid, masanga, at magaspang : PÚGAD-MANÓK var paámbalíwis

pa·á·no

pnb |[ pa+ano ]
1:
sa anong paraan : AÁNHON, HOW, KASANÓ, MAKANÁNU, PÁNON, UNSÁON
2:
sa anong kalagayan : AÁNHON, HOW, KASANÓ, MAKANÁNU, PÁNON, UNSÁON

pa·án·tik·líng

png |Bot |[ paa+ng tikling ]

pa·an·yá·ya

png |[ pa+anyaya ]
:
pormal na anyaya, karaniwang pasulát ang anyo : ÍMBITASYÓN, INVITATION, KÁYAG

pa-a·pá

png |Zoo |[ Ifu ]
:
sisiw mula sa kapipisâng itlog : OPÁ2a

pa-a·rà

png |[ ST ]
:
pagpapahiram kapalit ng iba.

pá·a·ra·lán

png |[ pa+aral+an ]
:
gusaling ginagamit ng nagsisipag-aral ; pook na laan sa pagtuturo o pagsasanay : ÉSKUWÉLA2, ESKUWÉLAHÁN, ISKÚL, SCHOOL1 Cf KOLÉHIYÓ, UNIBERSIDÁD

pá·a·ra·láng bá·yan

png |[ pa+aral+an+ng bayan ]
:
paaralang ginugugulan ng pamahalaan : PÁARALÁNG PÚBLIKÓ, PUBLIC SCHOOL

pá·a·ra·láng e·le·men·tár·ya

png |[ pa+aral+an+na Esp elementaria ]
:
mababàng paaralán.

pá·a·ra·láng grad·wá·do

png |[ pa+ aral+an+na Esp graduado ]
:
paaralang nagdudulot ng titulong máster at doktorado : GRADUATE SCHOOL

pá·a·ra·láng pri·bá·do

png |[ pa+aral+ an+na Esp privado ]
:
paaralang pag-aari at pinangangasiwaan ng isang tao o pangkat ng mga tao at hindi nakatatanggap ng tulong pananalapi mula sa pamahalaan : PRIVATE SCHOOL

pá·a·ra·láng púb·li·kó

png |[ pa+aral +an+na Esp publico ]
:
paaralang bayan.

pá·a·ra·láng se·kún·dár·yo

png |[ pa+ aral+an+na Esp secundario ]
:
mataas na paaralan.

pá·a·ra·láng ter·si·yár·yo

png |[ pa+ aral+an+na Esp terciario ]
:
paaralang nagdudulot ng mga kurso o titulong panghanapbúhay sa mga nagtapos sa mataas na paaralan : TERTIARY SCHOOL

pa·a·rî

png |Gra |[ pa+arì ]
1:
kaukuláng paarî
2:
panghalip paarî.

pa·a·rî

ptk |[ pa+arì ]
:
tumutukoy sa pagmamay-ari o pinagmulan, hal ni, kay, ng, sa.

pa·a·só

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palay.

pá·a·su·hán

png |[ pa+asó+han ]

pa·át·hag

png |[ Hil ]

pa·a·trás

pnr pnb |[ pa+atras ]

pa·á·wing

png |[ Mrw ]

pa·áy

png |[ Ilk ]

pa·á·yap

png |Bot
:
legumbre (Vinca unguiculata ) na ginagamit na patabâ o pagkain ng hayop : COWPEA

pa·a·yón

pnr |[ pa+ayon ]
2:
sumusunod sa isang kalakaran o tunguhin : POSITIBO2