konde


kón·de

png |Pol |[ Esp conde ]
:
sa Britanya, maharlikang titulo ng tao na nakaranggo sa pagitan ng marques at viscount : earl Cf count

kon·de·ná

pnd |i·kon·de·ná, kon·de· na·hín, ku·mon·de·ná |[ Esp conde-nar ]
:
hatulan ng parusa : condemn

kon·de·ná·do

pnr |[ Esp condenado ]
1:
hinatulan ; isinumpa
2:
binigyan ng parusa : búsong3

kón·den·sá·da

png |[ Esp condensa-da ]
:
gatas na matamis at malapot.

kon·den·sá·do

pnr |[ Esp condensado ]
1:
pinaikli, tulad ng isang aklat : condensed
2:
siniksik, lalo na ang gas upang maging likido : condensed
3:
pinalapot sa pamamagitan ng destilasyon o ebaporasyon : con-densed
4:
sa mga tipo, makitid ang proporsiyon : condensed

kon·den·sas·yón

png |[ Esp condensa-ción ]
1:
proseso o kalagayan ng pagiging siksik o buo : condensation
2:
pagbabawas sa aklat, talumpati, at iba pa upang maging maikli ngunit malamán : condensation

kon·dé·sa

png |Pol |[ Esp condesa ]
:
asawa ng isang konde : countess