kono


kó·no

png |[ Esp cono ]
1:
anumang hugis apa : cone, tagilóg Cf balinsusô, balisung-sóng
2:
Mat asolido na may rabaw na bunga ng isang linya na nagdaraan sa isang pir-mihang punto sa loob ng isang kurbang plane banumang punto sa loob ng hugis o anyo : cone, tagilóg
3:
malaking mekanisadong kiskisan ng palay — pnd i·kó·no, i·pa·kó·no, mag·pa·kó·no.

ko·no·sim·yén·to

png |[ Esp conoci-miento ]

ko·no·tas·yón

png |Lgw |[ Esp connota-ción ]
1:
mungkahi o pahiwatig bukod sa malinaw o tiyak na kahulugan ng isang salita : connotation
2:
pa-kahulugan o dagdag na kahulugan : connotation