krudo


krú·do

pnr |[ Esp crudo ]
1:
nása likás na kalagayan ; hindi dumaan sa proseso ng paghahanda, pagkikinis, o paglikha : primitíbo2, raw2, salam-pád
3:
hindi dinalisay o repinado, gaya ng krudong asukal o langis : primi-tíbo2, raw2, salampád