raw


raw

png
:
varyant ng daw.

raw (ro)

pnr |[ Ing ]
3:
sensitibo dahil nakalantad nang walang balát
5:
sariwa o bagong sugat
6:
magaspang ang ugali
7:
hindi dinalisay, gaya ng asukal o langis.

rá·wal

png
:
varyant ng dáwal.

ra·wáng

png |[ Ilk ]
:
bitak o siwang sa malalakíng bató sa dagat.

ra·wét

png |[ Ilk ]

rá·wit·dá·wit

png |[ Bik ]
1:
salitâng mabulaklak at maligoy na sinasambit ng táong madaldal
2:
Lit anyo ng panitikan ng Bikol na may anyong hawig sa tula, berso, at awit.