kulay


kú·lay

png
1:
alinman sa sari-saring bisà ng liwanag sa paningin o pandamá ng mata upang makilála ang mga bagay sa paligid : búlok, color, kolór1, maris, wálna
2:
anumang pangkulay gaya ng pintura o dampol : búlok, color, kolór1, maris, wálna — pnd mag·kú·lay, ku·lá·yan, i·pang·kú·lay.

ku·lay·láy

pnr |[ ST ]
:
nakalaylay, lalo na ang mga sanga ng punong-kahoy.

ku·lá·yo

png |Zoo

ku·láy-ong

png |[ Ilk ]
:
humpak na tagiliran ng hayop.

ku·lá·yot

png |Zoo |[ Pan ]

ku·lá·yu

png |Zoo |[ Kap ]