kuldas


kul·dás

png |[ Kap ]
:
babâ1 — pnd mag·kul·dás, ku·mul·dás, i·kul·dás.

kúl·das

png |Mus |[ Seb ]