baba


ba·bá

png
1:
pagtatalik ng mga hayop na apat ang paa Cf KASTÁ
2:
[Seb Tag War] pagsakay sa magkabilâng balikat : SUMBABÁY

ba·bá

pnr |[ Mrw ]

ba·bà

png
1:
Ana [Kap Tag] pinakailalim na bahagi ng mukha ; sa laláki, tinutubuan ng balbas : BARBÍLYA2, CHIN, KÔKÔ, SUWÁNG, TÍMÍR
2:
[Mrw Tag] kakulangan ng taas Cf KABABAANGLOOB

ba·bâ

png
1:
kilos mula sa itaas pailalim : KANÁOG, KULDÁS, LÚGSONG, LÚSAD, PÁNOG Cf LÚSONG, PANÁOG
2:
pag-ibis mula sa sasakyan
3:
paglalapag ng anumang sunong
4:
pag-múra ng mga bilihin
5:
paghupa ng tubig
6:
Agr pamimitas ng bunga o prutas Cf ÁNI2 — pnd bu·ma·bâ, ba·ba·ín, mag·ba·bâ, i·ba·bâ.

bá·ba

png |[ ST ]
:
pagsasakay ng isang tao sa bangka.

bâ-bâ

png |[ Hil Seb ]
1:
Ana bibíg

ba·ba·ág

png |Zoo |[ Ilk ]

ba·bád

pnr
:
lubhang basâ dahil sa matagal na paglubóg sa tubig, gaya ng damit na nilabhan : DUMÓG, LASUTSÓT, TIGMÁK1

bá·bad

png |[ Kap Tag ]
1:
pamamalagi sa tubig o sa anumang likido : BÁTAR1, BÓNAW, HÚLOM, HÚMOL, HÚOM, MASERASYÓN, PALÚOY, SOAK, TALÉM, YÁNTA, YÚPER var babar
2:
pananatili sa isang pook nang walang balak na umalis Cf TAGÁL, TÁHAN

ba·ba·dé·ro

png |[ Esp ]

ba·bad·lóng

png |Zoo

ba·ba·dór

png |[ Esp ]

ba·bá·e

pnr
1:
Bio tumutukoy sa sex na may kakayahang magbuntis at manganak : BÁGNIT2, BAÍ3, BÉBAY, BÉBOT, BIÍ, DAME4, ÉBUBÓT, FEMALE, LAHÍGNIT, LÍBON1, PARAMPÓAN, SQUAW, TSIKS, WOMAN var babái, babáye, babáyi, bayí Cf ÁLE, BINÍBINI, DALÁGA, GIRL
2:
Zoo sa hayop, may kakayahang magbuntis o mangitlog
3:
Bot sa haláman, nagtataglay ng estrukturang panreproduksiyon na may elementong nagdudulot ng binhi
4:
Mek idinisenyo upang lumapat sa bahaging laláki.

ba·bá·e

png |[ Bik Ilk Mag Tag ]
:
babae na kaapíd.

ba·ba·é·ro

png pnr |[ babae+ero ]
:
laláking mahilig sa mga kasintahan o kalaguyong babae.

ba·bág

png
:
away na may suntukan at sákítan : BONÔ

bá·bag

png
2:

ba·bá·gan

png |Bot |[ ST ]
:
bunga ng langka na hindi lumalakí at sa kalaunan, natutuyo sa punò at nalalaglag.

ba·bag·tí·ngan

png |Ana |[ ba+bagting+an ]
:
alinman sa dalawang pares ng mga tupiî ng mucous membrane na nakaungos sa bútas ng larynx : VOCAL CORDS

ba·bág·wa

png |Zoo |[ Kap ]
:
uri ng gagamba (order Araneae ).

ba·ba·hán

png |[ ST ]
1:
Ntk barandilya ng sasakyang-dagat

bá·ba·hán

png |Ntk |[ ST bába+han ]
:
upuan sa bangkâ.

ba·ba·i·nín

png |[ ST ]
:
laláking parang babae sa kilos at ugali.

ba·bák

png |Ntk |[ ST ]
:
bangka na walang prowa o harapan.

bá·bak

png
1:
Kar [ST] balíbol1
3:
[ST] manipis na piraso ng bakal
4:
Zoo [Mrw] palakâ.

bá·bak

pnd |ba·bá·kin, bu·má·bak, mag·bá·bak |[ ST ]
:
tabasin o lagariin nang pakuwadrado ang tabla upang magkasiya o maihugpong sa isa pa.

ba·ba·kó

png |[ Pan ]

ba·ba·kú·lan

png |Zoo |[ Seb ]

bá·bal

pnr |[ Mrw ]

ba·ba·lâ

png
1:
pahayag ng dáratíng na pangyayari o kahihinatnan ng anumang kilos : ALÍNGGAT, GÁNGGANG2, MONITION1, NOTÍSYA2, PAHIBALÓ1, PATÁNID, WARNING
2:
[Bik Kap Tag] hudyat ng masamâng mangyayari : ALARM, ALÁRMA1, ALÉRTO, ALÍNGGAT, GÁNGGANG2, PAKAONÁ, PATANID, WARNING

ba·bá·lag

png |[ ST ]
:
sindák at gilálas.

ba·ba·la·gí·it

png
:
unos na may malakas na hangin, kulog, at kidlat.

ba·ba·lí·wan

png |Ntk |[ Pan ]

ba·ba·lo·kát

png |[ ST ]

ba·ba·lo·wát

png |[ ST ]

ba·ba·ná

png |Bot |[ Hil ]

ba·ban·díl

png |Mus
1:
[Mag Tbw] águng1
2:
[Sub] águng para sa beklóg.

ba·ban·dír

png |Mus |[ Mag Mrw ]

bá·bang

png |[ Pan ]

ba·ba·ngán

png |[ ST ]
:
maliit na bangâ na walang hawakán o tatangnan.

ba·bá·ngan

png |Zoo |[ Mrw Sma Tau ]
:
kárpa (Cyprinus carpio ) sa tubig-tabáng.

ba·bang·ka·tán

png |Zoo
:
uri ng talakitok (genus Carangidae ).

ba·bâng-luk·sâ

png |[ babâ+ng-luksa ]
:
panahon ng pagtatapos ng pagluluksa : LUNGKÁS3

ba·ban·sî

png |Zoo
:
isdang-alat (family Terapontidae, Pelates quadrilineatus ) na abuhin ang katawan at karaniwang may guhit na itim mulang leeg hanggang buntot : AGÁAK1, BARAÓNGAN, KANTÓRIS, GRUNTER, GÚNGGONG, KANIGÍT, KÚRON-KÚRON, PAGÓTPOT, PÁSING2, PUGÂ, SALINGÚKOD1 Cf BAGÁONG

bá·bar

png |[ ST ]
:
varyant ng bábad.

ba·ba·sa·gáng-á·lon

png |Ntk |[ ba+ basag+an+ng-alon ]

ba·ba·sa·gín

pnr |[ ba+básag+in ]
:
madalîng mabasag, hal baso, kristal : FRAGILE1

ba·ba·sa·hín

png |[ ba+bása+hin ]
:
nakasulat o nakalimbag na materyal na maaring basahin : READING2

ba·bá·sal

png |Mus |[ Pal ]
:
makapal na pantambol ng sanang.

ba·ba·sô

png |[ ST ]
:
paraan ng paulit-ulit na pagtatangkâ sa isang gawain o eksperimento hanggang magtagumpay.

ba·bát

png |[ ST ]
1:
bendang pantakip sa matá
2:
tao na mapusok at walang pinangingilagan.

ba·bat·ngán

png |[ ST ]
:
pook para sa paglambat ng usa.

ba·báw

pnr |[ ST ]
1:
labis o lagpas na, ginagamit din sa “babáw na ang hatinggabi ” o lagpas na sa hatinggabi
2:
malapit, gaya sa “Babáw baga ang Tondo sa atin? ” o Malapit ba ang Tondo sa atin?

bá·baw

png
1:
[ST] paglalagay ng isang bagay sa ibabaw ng isa pa, hal magbábaw ng nais uminit na ulam sa pinaiining kanin
2:
[Bik Tag] babà ng tubig : ABÁBAW, ABÁBBAW, ATAPÉW, BABÓ2, KAHABÁBAW, KAMÁBAW, KANÁBAW
3:
kakulangan o kawalan ng lálim : ABÁBAW, ABÁBBAW, ATAPÉW, BABÓ2, KAHABÁBAW, KAMÁBAW, KANÁBAW

ba·bá·wi

png |[ Ilk ]

Bá·bay!

pdd |[ Ing bye bye ]
:
salitâng batà sa pamamaalam.

ba·ba·ya·gín

png |Med |[ ST ba+bayag+ in ]
:
tao o hayop na may luslós.

ba·ba·ya·gín

pnr |[ ST ba+bayag+in ]
:
walang timpla, gaya ng alak na kailangan pang timplahan ng pampalasa.

ba·ba·yán

png |[ ST ]

ba·bá·yan

png |Bot
:
punongkahoy na katamtaman ang lakí at ginugulay ang dahon at bunga.

ba·ba·yáw

png |Zoo
:
isdang kamukha ng saramulyete, at may patsé-patsé ang katawan.

ba·bá·ye

png |[ ST ]
:
varyant ng babáe.

ba·bá·yi

png |[ ST ]
:
varyant ng babáe.

ba·bay·lán

png |[ ST ]
:
sa sinaunang lipunan, tao na may tungkuling magsagawa ng mga ritwal lalo na yaong pang-alay : ALPÓGAN, ANITÉRA1, BÁYLAN, BAYLÁNA, BÁYOK3, DORONÁKIT, KATALÓNAN, MAÁRAM, MAMBÚNONG2, MANDADÁWAK, MANSIPÓK, MÍRKU, MUNSÁYAW, SHÁMAN Cf MUMBÁKI

ba·bá·yo

png |Zoo |[ Ilk Tag ]

ba·ba·yó·te

png |Zoo |[ Ilk ]

ba·bay·sót

png |[ ST ]
:
babaeng walang silbi at mahinàng makaunawa.