kumunoy


ku·mu·nóy

png |Heo
:
basâ at buhag-hag na buhangin na humihigop sa anumang bagay na mahulog o ma-punta dito : aluyúoy, kuminóy, quicksand Cf balahò, lúsak