kundilat


kun·di·lát

png |Zoo
:
isdang-alat (Pello-na ditchela ) na malakí ang mga matá, humahabà nang 25-30 sm, at nag-huhunos ng kaliskis minsan sa isang taon : buslít, dilát, dumpilás1, múang, silaghábató, túbak1, tuwábak2