muang


mu·áng

png |[ Kap Tag ]
:
talíno1–2 var muwáng

mú·ang

png |Zoo |[ Bik Tag ]

mu·á·ngit

png |[ Kap ]