kung


kung

pnb pnt
:
kapagka, hal “Kung pupunta ka, sasama ako.” : if

kung

pnu
:
sa oras ng ; nása punto ng, hal “Kung gabi, lumalabas ang bituin.”

kung dî

pnu
:
varyant ng kung hindi.

kung fú

png |[ Ing Chi ]
:
martial art na nagmula sa China at katulad ng karate na hindi nangangailangan ng sandata.

kung hin·dî

pnu
:
nagpapahayag ng pasubali, hal “Kung hindi umulan, marami sanang bituin” var kung dí

kung·kóng

png |[ ST ]
1:
ripeke ng kampana
2:
Mus [Pan] instrumen-tong tinatambol na yarì sa kawayan
3:
Zoo maliit na ibon na naririnig ang iyak kung bukang-liwayway
4:
kahulan ng mga áso
5:
balangkas ng kahoy na may bútas upang doon ilagay ang kamay at paa, ginagamit sa pagpaparusa sa mga nagkasála.

kúng·kong

png
1:
[Ilk] hungkag na katawan ng punò na pinupukpok para sa paghahatid ng mensahe
2:
[Hil] kílik.

kúng·kong

pnr |[ Hil ]