lalo


la·lò

pnb |[ Bik Tag ]

lá·lo

png |[ ST ]
1:
pangunguna sa pagtahan ng daan
2:
pagdaig sa iba sa anumang bagay
3:
pangunahan ang iba sa kung ano ang ginagawâ, at dito nagmula ang palálo na binibigkas ngayong palalò.

lá·lob

png |[ ST ]
1:
Med pagkabakbak ng balát dahil nasunog
2:
sa Indang, Cavite, pagsunog ng mga linang.

la·lóg

png |[ Seb ]

la·lóng

png
1:
[Hil] tao na malubhang nasugatan
2:
Zoo [Iba Pan] tandáng1

lá·long

png
1:
Agr [War] punlâ1
2:
Agr sa sinaunang lipunang Bisaya, pag-akát ng haláman
3:
paglilipat ng bahay sa ibang pook — pnd i·lá·long, mag·lá·long.

la·lós

png |[ ST ]
:
pagbabasá nang hindi binabaybay.

la·lós

pnr
:
lahát var alós

lá·los

png |[ ST ]
1:
madaliang pagdaan para dumaong kahit sa pagpasok sa bayan
2:
pagpapatuloy hanggang sa hulí.