lalong


la·lóng

png
1:
[Hil] tao na malubhang nasugatan
2:
Zoo [Iba Pan] tandáng1

lá·long

png
1:
Agr [War] punlâ1
2:
Agr sa sinaunang lipunang Bisaya, pag-akát ng haláman
3:
paglilipat ng bahay sa ibang pook — pnd i·lá·long, mag·lá·long.