lamad


lá·mad

png |Bio |[ Bik Kap Tag ]
1:
estrukturang tulad ng kumot, malambot, at nagsisilbing hanggahan, hati, o panloob na rabaw sa organismo : BALAMBÁNG1, HÓLBO, LABÉNGLABÉNG, MEMBRANE
2:
malambot at manipis na balát at iba pang katulad na estrukturang manipis : BALAMBÁNG1, HÓLBO, LABÉNGLABÉNG, MEMBRANE

la·ma·dâ

pnr |[ Hil ]
:
mahusay magsalita.

la·mad·yà

png |[ War ]
:
biro na nakasasakít.