lambo


lam·bó

png

lam·bò

png
1:
Bot [Bik] labóng
2:
[Seb] lagô.

lam·bô

png

lám·bo

png |[ Seb ]

lam·bód

png
:
pagiging malambot at makinis, karaniwang tungkol sa dahon, o lamán ng hinog na prutas.

lam·bóg

png
:
maingay na paghalò o pag-alog ng tubig sa sisidlan — pnd i·lam·bóg, lam·bu·gín, mag·lam·bóg.

lam·bón

png |[ ST ]
:
mahabàng damit.

lám·bon

png |[ Hil ]
:
organikong pataba.

lam·bóng

png
1:
maitim na pantakip o pantábing sa uluhan ng isang tao o pook : CLOAK2
2:
saplot na itim, pantakip sa ulo at mukha, at karaniwang ginagamit sa pagluluksa
3:
Ana [Mag] tagilíran.

lám·bong

png |[ War ]

lam·bór

pnr |[ ST ]
:
malambót, tulad ng talbos.

lam·bót

png
1:
anumang madalîng mabago, mapasok, at maihiwalay sa pamamagitan ng paghawak : ÁMA3, DUKÁ2, HÚMOK, KAHÚMOK, KALÓMOK, LÁPO, LÁMBUG, LÁMPONG, LÉMEK, LÓMOK, LÚKAY3, LÚKNENG, LÚMBUT
3:
anumang pino at madalîng hawákan : ÁMA3, DAMÍRA, DUKÁ2, HÚMOK, KAHÚMOK, KALÓMOK, LÁPO, LÁMBUG, LÁMPONG, LÉMEK, LÓMOK, LÚKAY3, LÚKNENG, LÚMBUT
4:
pagiging mahinà ng katawan — pnr ma·lam·bót. — pnd mag·pa·lam·bót, pa·lam·bu·tín