landag


lan·dág

png
1:
Mil estratehiya upang mapalabas ang kaaway sa pinagtataguan hábang naghihintay sa pag-atake
2:
Bot [ST] lantang dahon ng saging
3: