laos


la·ós

pnd |la·ú·sin, lu·má·os, man·lá·os |[ ST ]
:
dumaan sa iba’t ibang bahagi.

la·ós

pnr
1:
Bot sobra na sa pagkahinog : AKSENGÁN, LANÓNG, RÚMON
2:
hindi na bantóg : APASÓ, LIPÁS4, OUTDATED, PASSÉ1

lá·os

png |[ ST ]
:
pagtupad sa iba pang tungkulin.