lipas


li·pás

pnr
1:
wala na sa moda o uso, gaya ng damit, patakaran, at iba pa : INÁGI, KINADÁAN, KINARÁAN
2:
[Kap Hil Seb Tag] wala nang bisà, gaya ng gamot, preskripsiyon, at iba pa : PASÓ2

lí·pas

png |pag·lí·pas
1:
pagdaan ng panahon
2:
pagiging wala na sa uso o moda
3:
pagkawala ng bisá
4:
paghinà ng anumang matindi, gaya ng lindól o gálit.