lapaw


la·páw

pnr |[ Hil Seb ]

lá·paw

png |[ ST ]
:
pag-iimbak ng alak sa pamamagitan ng mahigpit na paglalagay ng takip sa sisidlan.