lasi


la·sí

png
1:
Zoo [ST] isang uri ng kabibe
2:
Med [Ilk] balakúbak.

la·sì

png
1:
[ST] pagbiyak sa kahoy o tabla
2:
Ana [Hil] gilágid.

la·sî

png |Zoo
:
uri ng kabibe (genus Anodonta ).

lá·si

pnr |[ Kap ]

la·sí·gi

png |[ ST ]
:
ilawáng may langis at mitsa.

la·sík

pnd |la·si·kín, lu·ma·sík, ma·la·sík |[ Pan ]
:
tirisín o tumiris.

la·sí·lak

png |Bot |[ Iba ]

la·sí·las

png |Bot |[ Ilk ]

la·sim·bá·leg

pnr |[ Pan ]

la·síng

pnr
1:
labis ang nainom na alak : ABÚWEK, BURÁT3, HILÓNG, HUBÓG, KARGÁDO2, LANGÓ
2:
nawala sa sarili dahil sa labis na galak o layaw : ABÚWEK, HILÓNG, HUBÓG, KAR-GÁDO2, LANGÓ

la·sing·gé·ro

png |[ Tag lasing+Esp ero ]