lansag


lan·ság

png
:
pagsirà sa isang pangkat, samahán, o estado : LASÁY Cf BUWÁG — pnd i·pa·lan·ság, lan·sa· gín, lu·man·ság.

lan·ság

pnr
:
binaklas o tinanggal nang isa-isa ang mga piyesa o bahagi : ABAGBÁG, ABÚYAK, BÚNGKAG2, LANTÁG, LASÂ, LÁSI