latay


la·táy

png
:
bitag na laan sa ibon.

lá·tay

png
1:
[Kap ST] namumulá o nangingitim na bakás ng palò o hampas ng latigo sa balát : GITGÍT3, LABÓD, PANTÁL2, WHIP3 Cf BALÁTAY2
2:
[ST] básag ng isang sisidlan, na iba sa lamat sapagkat hindi ito tuloy-tuloy
3:
[ST] isang uri ng sil na ginagamit sa panghuhúli ng ibon.