lawo


la·wò

png |Bot
:
tuyông talulot, bunga, o dahon na nakadikit pa sa punò o haláman.

la·wóg

png |[ Seb ]
:
pagkain ng hayop.

la·wóg

pnr |[ ST ]
:
hindi nakikinig, o masamâ ang pananalita.

la·wó-la·wó

png |Bot |[ Seb ]
:
lawò na bumagsak sa lupa.

lá·wo-lá·wo

png |Bot |[ ST ]
:
kawayang matatanda at tuyo na at unti-unting bumabagsak.

lá·won

png |[ ST ]
1:
bagay na luma o tumagal nang mahabàng panahon

la·wós

pnr
1:
[ST] paós1
2:
[Seb] lantá.

la·wót

pnr |[ ST ]
:
malapit sa taniman o sa bahay.

la·wót

png |[ Seb ]

lá·wot

png |Ark |[ ST ]
:
bubungan ang bahay na nipa.