lanta


lan·tá

pnr |[ Bik Kap Tag ]
:
naglahò ang angking kasariwaan, karaniwan sa bulaklak at dahon : LÁHI, LAÍNG, LÁNAT, LANÓS1, LARAG, LAWÓS2, LAYÀ, LAYÂ2, LUÓY, LUYÓS Cf LAWÒ

lan·tád

pnr
1:
[Bik Kap Tag] madalîng mapansin o nakikíta nang ganap : ALÁM2, ALTÓ, EBIDÉNTE, EVIDENT, GITÁW, HALATÂ, LÁNDAW, LITÁW1, PROMINÉNTE1, TÁHAW1, TAMBÁD, TAMPÁK, TANYÁG1, TINGHÁW Cf LABÁS1
2:
tahas at bukás, taimtim, lalo na sa pakikitúngo sa ibang tao : HANTÁD, TÁHAW1

lán·tad

png |[ Mrw ]
:
labanáng harap-harapan.

lan·tág

pnr |[ ST ]

lan·ta·gá

png |Zoo
:
ahas (Liopeltis philippina ) na karaniwang natatagpuan sa Palawan.

lan·ta·gâ

png |[ ST ]
1:
tinirintas na buhok ng babae
2:
pagtitirintas — pnd i·lan·ta·gâ, lan·ta·ga·hín, mag·lan·ta·gâ.

lan·ták

png
1:
[ST] bagay na nakasasakít o nakapipinsalà
2:
[ST] pag-aambag para sa isang bagay
3:
[Ilk Tag] marahas na pagsalakay : DASMÁG, HASMÁG Cf DALÚSONG
4:
pagkain nang ubos-káya — pnd lan·ta·kán, lu·man·ták.

lán·tak

png |[ ST ]
:
pagkakabit nang magkadikit tulad ng pagkakabit sa dalawang tabla.

lan·ta·kà

png |[ ST ]
:
maliit na kanyon.

lan·tá·kan

png |[ lantak+an ]
:
mahigpit na labanan.

lan·tá·na

png |Bot

lan·táng

png
1:
paghihintay sa iuutos
2:
pahinto-hintong paggawa sa isang bagay — pnd lan·ta·ngín, mag·lan·táng.

lán·tang

png
1:
[Mrw] bangkay na nakaburol
2:
[Kap] paglalatag ng banig.

lan·tá·ran

png |[ lantad+an ]
:
hayagan o tápátang pakikitúngo sa kapuwa tao.

lan·táw

png
:
lulubog-lilitaw na kilos ng palutang o ng bangkang walang lamán.

lán·taw

pnr |[ Hil Mrw Seb ]
:
tanáw — pnd i·lan·táw, lan·tá·win, lu·man·táw, mag·lan·táw.

lan·táy

png |Gra
:
pang-abay o pang-uri na nagpapahayag ng katangiang nása pinakapayak na antas, hal maganda, masayá : POSITÍBO3

lan·táy

pnr
:
taal na dalisay lalo na sa gintô : TÍM-OS

lán·tay

png
1:
[Seb] pápag
2:
[Hil] balsang kawayan
3:
[Mrw] tuláy1
4:
[Bik] nakahanay na mga halaman.