layas!


la·yás

pnr

lá·yas

pnd |[ Kap Tag War ]
1:
lu·má· yas umalis nang kusa
2:
mag·la· yás umalis dahil sa samâ-ng-loob o mahigpit na pangangailangan
3:
pa·la·yá·sin sapilitan o sadyang paalisin o patakasin dahil sa nagawâng kasalanan.

Lá·yas!

pdd
:
utos ng pagpapaalis : ALÍS!, HABÌ!, PUWERÁ! SUPÍ!