liban


li·bán

pnu |[ ST ]
:
kung hindi.

lí·ban

pnr |[ Kap Tag ]
2:
ipinagpaibang araw o oras ang pagsasakatuparan ng isang gawain o balak
3:
hindi pumasok sa opisina, paaralan, at katulad na regular na tungkulin : ABSENT, HUWÁT, SÁLA4

li·bá·nan

png |[ liban+an ]
1:
bahagi ng bakod, pader, o anumang daanan o táwíran ng mga tao
2:
pagtawid ng mga tao.

li·báng

png |pag·li·li·báng |[ Bik Kap Hil Pan Seb Tag War ]
1:
aliw na ginagawâ upang mapahinga ang isip at katawan mula sa matagal na pagtatrabaho : DIBERSIYÓN, DISTRACTION, DIVERSION, PASATIYÉMPO, ULÁYAW1
3:
lingat1-2 — pnd li·ba·ngín, mag·li· báng.

li·bá·ngan

png |[ libang+an ]
1:
pook para sa paglilibang gaya ng parke, teatro, museo, zoo, at iba pa : ÁLÍWAN, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT2
2:
bagay o gawaing nagdudulot ng libang : ÁLÍWAN, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT2, FAD2, HOBBY

lí·ban kay

pnu |[ Kap Tag ]
:
nangangahulugang hindi kasáma o hiwalay at ginagamit bago ang pangalan ng isang tao : EXCEPT FOR, MALÍBAN KAY

lí·ban sa

pnu |[ Kap Tag ]
:
nangangahulugang hindi kasáma o hiwalay at ginagamit bago ang pangalan ng isang pook, bagay, at iba pa : EXCEPT FOR, MALÍBAN SA