light


light (layt)

png |[ Ing ]

light (layt)

pnr |[ Ing ]
1:
magaan, kung sa timbang
2:
mahinà, kung sa lakas
3:
mapusyaw, kung sa timpla ng kulay
4:
mababaw, kung sa súgat o túlog
5:
matabáng, kung sa timpla ng pagkain
6:
masayá, kung sa damdamin.

lighter (láy·ter)

png |[ Ing ]

lighthouse (láyt·hawa)

png |Ark |[ Ing ]

lightning (láyt·ning)

png |[ Ing ]

lightning rod (láyt·ning rád)

png |[ Ing ]

lightweight (láyt·weyt)

png |[ Ing ]
1:
tao na may mababàng timbang
2:
sa ilang isport, nása pagitan ng featherweight at welterweight
3:
boksingero na may timbang na hindi hihigit nang 135 lb.

light years (layt yirs)

png |Asn |[ Ing ]
:
distansiyang binagtas ng liwanag sa isang solar year, tinatáyang may habàng 5,880,000,000,000 milya, at ginagamit sa pagsúkat ng distansiya ng mga bituin.