liki


li·kì

pnd |ma·ma·li·kì, pa·li·kí·an, pu·ma·li·kì
:
umikot, gaya ng pag-ikot ng buntot ng áso.

li·kî

png |[ Seb ]

lí·kid

png
1:
[War] íkid1-2
2:
[Bik] hagdan na yarì sa lubid o kawayan.

lí·kid

pnd
1:
[Kap] tumingin sa kabilâ ; bumaling
2:
i·lí·kid, i·pa·lí·kid, mag·lí·kid maglipat o magtanggal ng hagdan, ginagamit din sa “likid ng araw ” upang tumukoy sa paglipas ng panahon.

li·ki·dá·do

pnr |[ Esp liquidado ]
1:
Kom bayád na ; nabayaran na : IMPÁS
2:
patáy na, lipól na.

li·ki·da·dór

png |[ Esp liquidadór ]
1:
Kom tao na naglilikida ng mga ari-arian lalo na yaong itinalaga ng batas
2:
tao na pumapatay.

li·kí·dan

png |[ Ilk ]
:
rodilyong kahoy na maliit na ginagamit ng mga panday upang hubugin ang bakal.

li·ki·das·yón

png |[ Esp liquidación ]
1:
Kom sa negosyo, ang lubusang pagbibili ng anumang bagay sa kompanya upang malutas ang suliranin sa pananalapi
2:
Kom pagbabayad ng utang

lí·ki·dó

png |[ Esp liquido ]
1:
substance na binubuo ng mga molecule na pawang nakagagalaw nang malayà sa isa’t isa ngunit hindi naghihiwalay gaya ng gas : LIQUID
2:
anumang bagay na lusáw o may tubig : LIQUID

li·kír

png |[ ST ]
:
pag-aalis ng hagdan at paglalagay nitó sa isang tabi.

li·ki·rán

png |[ War likid+an ]

lí·kis

png
:
paikót na pagsukat sa isang bagay na bilóg sa pamamagitan ng talì, lubid, at iba pang pansukat — pnd i·lí·kis, li·kí·sin, lu· mí·kis, mag·lí·kis.

li·kít

pnr |[ ST ]
2:
Med mugtô

lí·kit

png |[ Mrw ]

lí·kit

pnr
:
masugid na makamit ang isang bagay na karaniwang hindi sinang-ayunan ng kinauukulang tao.