limbo


lim·bó

png
2:
nangingitim na kulay ng balát sa paligid ng utong Cf AREOLA1

lim·bô

png |[ ST ]
:
bagay o paraang ginagamit upang madaig ng isang pangkat ang iba.

lím·bo

png |[ Ing Esp ]
1:
pinaniniwalaang tahanan ng kaluluwa ng mga sanggol na hindi nabinyagan at ng mga mabuting tao na namatay bago dumating si Kristo
2:
panahon ng kawalan ng katiyakan hábang naghihintay sa isang pasiya o resolusyon
3:
isang katayuan nang nalimot at napabayaan
4:
Asn ang tíla singsing na liwanag sa paligid ng araw, buwan, at ibang makináng na lawas ; o katulad na ginintuang bílog ng liwanag sa ulo ng santo at mga banal sa kanilang estatwa at larawan : AUREOLE, HALO

lim·bók

png |[ ST ]

lim·ból

png
:
pagtitipon o pagtatagpo ng mga tao sa isang pook.

lim·bón

png |[ ST ]
2:
pook na napakalakas ang hangin
3:
Ark isang uri ng pasamano
4:
Ark balangkas na tinatáyang tatlo o apat na dipang higit na malaki kaysa isang bintana.

lim·bóng

png |[ Hil Mrw Seb ST War ]
:
dayà, pandadaya, o tao na nandadaya.

lim·bón-lim·bón

png
:
mga linyang magkaagapay o magkahanay na karaniwang iginuhit o inilimbag.

lim·bó·tan

png |[ Buk ]
:
tsalekong may palamáng kapok.