halo


halo (héy·lo)

png |[ Ing ]

ha·ló

png |Zoo |[ Hil Seb War ]

Ha·ló!

pdd

ha·lò

png |[ Seb Tag ]
1:
pagsasáma o paglalahok ng isang bagay sa ibang nása loob ng isang sisidlan : ÁLO2, GÁMAS2, GATBANG, KÁMBOG, SAKÓT, SÁLAK5, SALÁKOT, SÁMBOG, SAMÚT, SIMBÓG, SINAKÓT, SUBÁK Cf BLEND
2:
paghalukay sa lamán ng sisidlan : HUKÁG
3:
paglapit o pakikisáma sa karamihan
4:
gaya sa “maghalò ang balát sa tinalupan ” – magtúngo sa masamâ ang pinag-uusapan o maging magulo ang pag-uusap — pnd ha·lú·in, i·ha·lò, mag·ha·lò.

há·lo

png
:
matigas na bagay na ginagamit sa pagbayo o pagdikdik ng palay sa lusong : ÁHO2, ALHÓ, ÁLO3, ÁL-O, ÁLU, BAYÓ, ÉLLU, HÁLLO, HÁLLU, HÁL-O, YÍNDO

hál-o

png |[ Bik Hil ]

há·lob

png |[ Hil Seb War ]

ha·lo·ban·sí

png |Zoo |[ ST ]

ha·lóg

png |[ Seb ]

ha·lóg

pnr |[ Bik Seb War ]
:
luwag o maluwag.

halogen (há·lo·dyén)

png |Kem |[ Ing ]
1:
alinman sa limáng elemento na flourine, chlorine, bromine, iodine, at astatine na matatagpuan sa group VII A (17) ng periodic table
2:
bombilyang gumagamit ng pilamento na ligíd ng halogen.

halogenated (há·lo·dye·néy·ted)

pnr |[ Ing ]
:
may halogen.

ha·lóg·hog

png |[ Bik ]

ha·lò-ha·lò

pnr |[ halò+halò ]
1:
pinagsáma-sáma nang walang kaayusan
2:
binubuo ng iba’t ibang bagay

ha·lók

png |[ Seb ]

há·lom

png |Bot

há·lon

pnr |[ Bik ]
:
madalîng maniwala o tumanggap nang walang tanong.

há·lon

png
1:
Bot yerba (Amaranthus paniculatus ) na tumataas nang 1-2 m, matabâ, at kulay pulá ang kabuuan : KADYÁPA, KALÚNAY, KOYÁPA, KUDYÁPA
2:
Bot malakîng palumpong (Morinda umbellata ) na gumagapang, at mahabà at mabalahibo ang sanga
3:
Ark [ST] malaking bahay
4:
[ST] hintúan ng mga naglalakbay
5:
[Hil] lílim
6:
[Bik] lunok.

há·long

png |[ Hil ]

ha·lóp

png
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, tubóg2 sa ginto na takip ng ngipin Cf EMPENÉTEK

ha·lós

png |[ ST ]
1:
sa sinaunang lipunan, marangyang damit na isinusuot sa mga tanging pagdiriwang
2:
anumang bagay na pino o maselan.

ha·lós

pnr |[ Hil ]
:
gutóm o nagútom.

há·los

png |Bot |[ War ]
:
malambot na bahagi ng abaka.

há·los

pnb |[ Hil Seb Tag ]
2:
sa ilang punto, antas, o katangian ay tíla magkatulad : ALAGÁ, ALMOST, BALLPARK, BÁSAY, HÁPIT, HUMIGÍT-KUMÚLANG, MORE OR LESS

ha·lót

png |[ War ]

halothane (há·lo·téyn)

png |Med |[ Ing ]
:
likidong volatile na ginagamit na pangkalahatang anestisya.